horizontal rule

Start De Keurmeester Downloads Contact Biertypenlijst Belangrijke Data Cursus

 

 

Opleiding Bier Keurmeester BKG.

 

Start cursus: voorjaar 2018.

Plaats:
Amersfoort.


Inhoud van de cursus:
De cursus zal worden gegeven door keurmeesters van het BKG.
Tijdens de cursus moeten de cursisten 1 x maal een presentatie over een aan de cursus gerelateerd onderwerp geven. Deze presentatie moet als voldoende worden beoordeeld. Bij een onvoldoende beoordeling zal een vervangende opdracht worden gegeven. Daarnaast neemt een cursist eenmaal een zelf gebrouwen bier mee dat gedurende de cursus wordt beoordeeld. Voorts moet tijdens de cursus minimaal eenmaal als steward (assistent keurmeester) worden deelgenomen aan een wedstrijd. De keurmeester-uitzender maakt hiervoor een indeling.

Afwezigheid:
Tijdens de cursus mag 1 cursusdag worden gemist. Deze afwezigheid kan worden gecompenseerd door een vervangende opdracht.
Indien de cursist meer dan 1 cursusdag mist, kan aan het examen niet worden deelgenomen.
In uitzonderlijke omstandigheden is het besluit van het BKG bestuur bindend.

Examen:
Tot het examen toegelaten wordt de cursist die minimaal 6 cursusdagen aanwezig is geweest,  waarbij de presentatie als voldoende is beoordeeld en een stewardbeurt bij een wedstrijd tijdens de cursus is uitgevoerd.
Bij het examen worden de tijdens de cursus verstrekte boeken, de informatie op de website, alsmede het boek "Verander Water in Bier, Adrie Otte, Brouwland 2011" als bekend verondersteld.
Als het examen vanwege een geldige reden wordt gemist, kan aan het herexamen worden deelgenomen. Hierin is het besluit van het bestuur van het BKG bindend.
Het herexamen valt samen met de jaarlijkse licentietoets van het BKG.
 

Kosten:
De kosten voor deelname aan de cursus is 350 Euro.
Dit is inclusief het cursusboek, AnDer 1.0 glazenset, tijdens de cursus te proeven bieren, het examen en eventueel eenmaal een herexamen.

Deelname:
Met deze cursus wil het BKG vooral nieuwe keurmeesters opleiden. Om aan de cursus te kunnen deelnemen is brouw ervaring noodzakelijk (bij voorkeur 2-3 jaar). Cursisten die de ambitie hebben om keurmeester te worden, hebben voorrang bij de toelating tot de cursus. Voorts hebben vrouwen eveneens voorrang bij toelating tot de cursus. Op dit moment heeft het BKG drie vrouwelijke keurmeesters en streeft ernaar meer vrouwen te interesseren keurmeester te worden.
Aan de cursus kunnen maximaal 16 personen deelnemen.
In laatste instantie beslist het bestuur van het BKG over toelating tot de cursus.

Inschrijving:
Opgave voor de cursus kan plaatsvinden door een email te sturen aan de voorzitter van het BKG (zie contact pagina) met daarin naam, adres, woonplaats, geb. datum, telefoon nummer (vast en mobiel).
De opgave is pas definitief nadat de kosten voor de cursus zijn overgemaakt op reknr. NL 59 INGB 0008489853 tnv Bierkeurmeestersgilde -BKG- .
 


Les 1 (onder voorbehoud).

03-02-2018: 11.00 – 15.30 uur.
Introductie en licht gekleurd ondergistend
(Pilsener, Pilsener Urtyp, Dortmunder Export, Dortmunder Strong, Münchener Helles)
Deze bieren worden tijdens de les geproefd.

Presentatie 2 cursisten:
Onderwerp: Mout, mouten, graan- en niet-graan toevoegingen en smaak elementen + biertypen waarin toegevoegd. Maak een spreadsheet waarin voor alle biertypen is uitgewerkt welke mout/graan soorten worden gebruikt.

Presentatie 2 cursisten.
Onderwerp: Water, pH en aanpassingen m.b.t. biertypen.

Keuringsformulier.

Afwijkingen: 5 X pils met afwijking
Twee amateurbieren keuren en een keuringsformulier invullen.
Twee cursisten nemen ieder een zelfgebrouwen bier mee. Neem minimaal 10 flesjes per amateurbier mee naar de cursusdag.

Huiswerk:
Overig Duits ondergistend.
(Vienna, Octoberfest, Münchener Dunkles,

 

Les 2 (onder voorbehoud).

03-03- 2018: 11.00 – 15.30 uur.
Bitter en Pale Ales.
(Ordinary & Best Bitter, Speciale Belge, Pale Ale GB, Pale Ale USA, India Pale Ale (GB & USA), Double / Imperial IPA (USA), Cascadian Dark Ale (Black IPA).


Presentatie 2 cursisten.
Onderwerp: Maischen. Maak een brouwsel waarin "maisch hoppen" wordt toegepast.

Presentatie 2 cursisten.
Onderwerp: Hop, variëteiten in relatie tot biertypen. Welke hop wordt in welk biertype gebruikt ? Maak een spreadsheet waarin dit voor alle biertypen is uitgewerkt.

Keuringsformulier.

5 x pils met afwijking.

Twee amateurbieren keuren en een keuringsformulier invullen.
Twee cursisten nemen ieder een zelfgebrouwen bier mee. Neem minimaal 10 flesjes per amateurbier mee naar de cursusdag.

Huiswerk:
Brown Ale, Scotch Ale, (Mild Ale), Old Ale, Barley Wine,
California Common Ale. American Amber Red


Les 3 (onder voorbehoud) .

14-04-2018: 11.00 – 15.30 uur.
Stouts en Porters.
(Bohemian Dark Lager, Schwarzbier, Porter, Baltic Porter, Irish Dry Stout, Milk Stout, Oatmeal Stout, Export Stout, Imperial Russian Stout)

Presentatie 2 cursisten.
Onderwerp: Gist en bacteriën, relatie met biertypen, smaak en geur associaties. Maak een spreadsheet waarin dit voor alle biertypen is uitgewerkt.

Presentatie 2 cursisten.
Onderwerp: Spoelen, koken, koelen, lageren, bottelen. Maak een bier dat of te kort wordt gekookt of te lang wordt gespoeld.

Keuringsformulier.

Afwijkingen: 5 x pils met afwijking

Twee amateurbieren keuren en een keuringsformulier invullen.
Twee cursisten nemen ieder een zelfgebrouwen bier mee. Neem minimaal 10 flesjes per amateurbier mee naar de cursusdag.

Huiswerk:
Bock, Meibock, Doppelbock, Eisbock


Les 4 (onder voorbehoud).

13-10-2018: 11.00 – 15.30 uur
Duits bovengistend.
(Alt, Kölsch, Weizen, Witbier, Dunkel Weizen, Weizen Doppelbock, Sterk Witbier,)

Presentatie 2 cursisten.
Onderwerp: Nationale Stijlen. Trends in bier. Neem voorbeelden mee.

Keuringsformulier.

Afwijkingen: 5 x pils met afwijking

Twee amateurbieren keuren en een keuringsformulier invullen.
Twee cursisten nemen ieder een zelfgebrouwen bier mee. Neem minimaal 10 flesjes per amateurbier mee naar de cursusdag.

Huiswerk:
Blind biertypen herkennen.

Les 5 (onder voorbehoud).

03-11-2018: 11.00 – 15.30 uur.
Belgische Ales I.
(Brettanomyces Blond, Geuze Lambiek, Kriek lambiek, Framboise Lambiek, Faro, Vlaams Bruin, Vlaams Rood, Sterk Vlaams Bruin)

Afwijkingen: 4 x blind afwijking detecteren

Biertypen: blind 5 biertypen herkennen

Presentatie 2 studenten.
Onderwerp: Infecties (invloed op geur en smaak)

Twee amateurbieren keuren en een keuringsformulier invullen.
Twee cursisten nemen ieder een zelfgebrouwen bier mee. Neem minimaal 10 flesjes per amateurbier mee naar de cursusdag.

Huiswerk:
Blind biertypen herkennen.

Les 6 (onder voorbehoud).

01-12-2018: 11.00 – 15.30 uur.
Belgische Ales II.
Trappisten, kloosterbieren en aanverwant..
( Bitter Blond, Saison, Sterke Saison, Sterke Blonde, Tripel, Dubbel, Bière de Garde Ambrée, Barley Wine, Quadrupel)

Presentatie: 2 cursisten
Onderwerp: opslag en verpakking (invloed op geur en smaak). Neem bieren mee met "lichtsmaak" , "goede" en "slechte" oxidatie.

Afwijkingen: 4 x blind afwijking detecteren

Biertypen: blind 5 biertypen herkennen

Twee amateurbieren keuren en een keuringsformulier invullen.
Twee cursisten nemen ieder een zelfgebrouwen bier mee. Neem minimaal 10 flesjes per amateurbier mee naar de cursusdag.

Huiswerk:
Blind biertypen herkennen.
 

Les 7 (onder voorbehoud).


12-01-2019: 11.00 – 15.30 uur.
Nederlands Rauchbier en bier met "vreemde" toevoegingen.

Presentatie 2 cursisten.
Onderwerp: Invloed van tijd en licht op geur en smaak.

Afwijkingen: 4 x blind afwijking detecteren

Biertypen: blind 5 biertypen herkennen

Twee amateurbieren keuren en een keuringsformulier invullen.
Twee cursisten nemen ieder een zelfgebrouwen bier mee. Neem minimaal 10 flesjes per amateurbier mee naar de cursusdag.

Huiswerk:
Kuit, Rauchbier: Bamberger Rauchbier, Rauchbock
Blind biertypen herkennen.

Les 8 (onder voorbehoud).

02-02-2019: 11.00 – 15.30 uur

Examen

Locatie:
Hoofddorp.

Onderdelen van het examen:

- Keuren van drie (amateur)bieren
Tijdsduur: 90 minuten.
Cursusboek mag worden geraadpleegd.
De examen kandidaat krijgt 3 amateur bieren te keuren. De keuring moet worden uitgevoerd als betreft het een keuring tijdens een reguliere wedstrijd. Tijdens dit onderdeel wordt eveneens beoordeeld of de kandidaat ordelijk en methodisch te werk gaat. Ook wordt beoordeeld of de uitrusting van de examen kandidaat aan de voorwaarden van het BKG voldoet (zie ook cursusboek of website). Dit is het onderdeel "Werken aan Tafel".
Beoordeling van de keuringsformulieren vindt plaats door 3 ervaren keurmeesters. Zij beoordelen of het formulier goed en volledig is ingevuld en of de juiste geur- en smaakkenmerken / afwijkingen door de examen kandidaat zijn herkend.
Om te kunnen slagen voor het examen moet minimaal een 6 worden behaald op het onderdeel "Keuren van Amateurbieren" en "Werken aan Tafel". Indien een 5 wordt behaald, moet een herexamen worden afgelegd. Compensatie van het cijfer met een ander examen onderdeel is niet mogelijk. Wordt voor dit onderdeel een 4 of lager behaald, is men gezakt voor het examen.

Blind biertypen herkennen
Tijdsduur: 45 minuten.
Het cursusboek mag worden geraadpleegd.
De examen kandidaat krijgt 5 biertypen achter elkaar proeven en te beoordelen. Op een lijst moet een eerste en een tweede keus per geproefd biertype worden aangegeven. Is de eerste keus het goede antwoord, dan levert dat 2 punten op. Is de eerste keus fout maar de tweede keus goed ingevuld, dan levert dit 1 punt op.
Om te kunnen slagen voor het examen moet minimaal een 6 worden behaald voor dit onderdeel. Indien een 5 wordt behaald, moet een herexamen worden afgelegd. Uitzondering: wordt een 5 behaald dan kan dit worden gecompenseerd met een 7 of hoger op een van de andere onderdelen uitgezonderd het onderdeel "Keuren van Amateurbieren".  Wordt voor dit onderdeel een 4 of lager behaald, is men gezakt voor het examen.
Als het onderdeel is beëindigd en alle formulieren zijn ingeleverd, krijgt de examen kandidaat te horen welke biertypen zijn aangeboden.

Blind fouten in bier herkennen
Tijdsduur : 45 minuten.
Het cursusboek mag worden geraadpleegd.
De examen kandidaat krijgt 5 bieren te proeven waarin een fout te herkennen is of een fout is aangebracht door en toevoeging. De hierbij gebruikte biertypen is: Pilsener (Amstel Blond). Op een lijst moet een eerste en een tweede keus worden aangegeven per aangeboden bier. Is de eerste keus het goede antwoord, dan levert dat 2 punten op, is de eerste keus fout maar de tweede keus goed ingevuld, dan levert dit 1 punt op.
Dit onderdeel is facultatief, d.w.z. het telt (nog) niet mee bij het bepalen van het eindresultaat. Een onvoldoende ( 5 of lager) wordt bij het bepalen van het examen resultaat buiten beschouwing gelaten.
Een 5 op het onderdeel Blind Biertypen Herkennen of een 5 op het onderdeel Kennistoets, kan met dit onderdeel worden gecompenseerd als het cijfer een 7 of hoger is.
Als het onderdeel is beëindigd en alle formulieren zijn ingeleverd, krijgt de examen kandidaat te horen welke fouten zijn aangeboden.

Kennistoets (Open vragen en meerkeuze vragen)
Tijdsduur : 45 minuten
Boeken en externe bronnen mogen niet worden geraadpleegd.
De examen kandidaat krijgt 10 open vragen en 50 “goed / fout” vragen te beantwoorden.
Op dit onderdeel moet minimaal een 6 worden behaald. Wordt een 5 behaald dan kan dit worden gecompenseerd met een 7 of hoger op een van de andere onderdelen. Wordt voor dit onderdeel een 4 of lager behaald, is men gezakt voor het examen.

Uitslag van het examen:
De kandidaat is geslaagd voor het examen als op alle onderdelen een voldoende is behaald.
Op de onderdelen “Keuren van Amateurbieren”  en "Werken aan Tafel" moet een 6 worden behaald en is compensatie niet mogelijk. Op de overige examen onderdelen mag slechts 1 x een 5 worden gecompenseerd.
Een herexamen moet worden afgelegd als op meer dan één onderdeel een 5 is behaald.
De kandidaat is voor het examen gezakt als op één of meer onderdelen een 4 is behaald.
Na het laatste onderdeel van het examen gaat de examen kandidaat weer naar huis. De examen commissie bespreekt alle examen kandidaten en stelt de uitslag vast. De examen kandidaten krijgen de volgende dag per telefoon of email bericht van het behaalde resultaat.
De uitslag van het examen wordt vastgesteld door de door het BKG bestuur aangewezen examen commissie. Indien over de uitslag van het examen een geschil ontstaat, is het besluit van het BKG bestuur bindend.

Als de kandidaat is geslaagd, wordt het certificaat per post opgestuurd.


Herexamen.

Locatie:
Nog niet bekend.

Tijdstip:
Licentietoets 2019.